İkinci Dünya Savaşını Başlatan Olay

ikinci dünya savaşı

İkinci dünya savaşı, Adolf Hitler’in iktidara gelip, Almanya’nın komşu ülkelerden bitmek bilmeyen toprak talepleri yüzünden çıkmıştır. Almanya ilk olarak birinci dünya savaşından sonra yapılan Versay antlaşmasında yer alan “Bağımsız Avusturya” ilkesini ihlal ederek Avusturya’yı, ikinci olarak Çekoslavakya işgal edip o sıralarda müttefik olan Fransa ve İngiltere ile arasını bozdu ancak herhangi bir savaş yaşanmadı bunlardan dolayı. Bu ülkeler sadece Almanya’yı protesto etmekle yetindiler ve diplomatik ilişkilerini kestiler.

Almanya baktı ki ben sürekli işgal ediyorum kimse bana karışamıyor bu sefer de yönünü Polonya’ya çevirdi. Polonya’nın bir kısmında hak iddia etmeye başladı (bknz: Justification). Bu durum tabii ki İngiltere ve Fransa’yı aralarında bir karar alıp Almanya’ya ultimatom vermeye zorladı.

Bu ultimatom şunu içeriyordu; Eğer Almanya Polonya’yı işgal ederse, İngiltere ve Fransa, Almanya’ya savaş ilan edecekti.

Bu sıralarda sömürgeleriyle sıkıntıları eksik olmayan İngiltere’nin kendisine savaş açamayacak kadar “zayıf” olduğunu düşünen Adolf Hitler, Sovyetler Birliği ile yaptığı saldırmazlık anlaşmasından hemen sonra 1 Eylül 1939 tarihinde Polonya’yı acımasız şekilde işgal edip, taş taş üstünde bırakmadıktan sonra İngiltere ve Fransa, Almanya’ya daha önce verdiği ultimatoma sadık kalıp Almanya’ya savaş ilan etti.

Bu savaş ilanı ikinci dünya savaşını başlatan savaş ilanı oldu ve 1945 yılında Almanya teslim oluncaya kadar sürdü.

Dikkatinizi Çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir